Hoe een filter indraaien in het aquarium? Deel 4 Starten met aquarium

Het indraaien van een filter in ons aquarium is DE belangrijkste stap in het starten met of opstarten van een aquarium. Het niet goed toepassen van het indraaien van een aquariumfilter kan (en zal) resulteren in het verlies (sterfte) van onze aquariumvissen. Maar dan moet je natuurlijk weten hoe een aquariumfilter indraaien… Het is dan ook van uiterst groot belang dat we hier de nodige aandacht aan besteden. Verder lezen